16 Haziran 2006 CUMA - Sayı : 26200

 
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atanma ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/35)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/36)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/37)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/38)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar