BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                       15 Haziran 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-7891

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Haziran 2006 tarihinde İran’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                15 Haziran 2006

          B.01.0.KKB.01-06-159-2006-436

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15 Haziran 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7891 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Haziran 2006 tarihinde İran’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI