BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                       15 Haziran 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-7920

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Haziran 2006 tarihinden itibaren Kazakistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                15 Haziran 2006

          B.01.0.KKB.01-06-160-2006-437

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15 Haziran 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7920 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Haziran 2006 tarihinden itibaren Kazakistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI