TEBLİĞ

             Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  8/6/2006

             Karar No                :  2006/38

             İşyeri                       :  Eti Alüminyum A.Ş. Seydişehir/KONYA

             Tespiti İsteyen       :  T. Maden-İş Sendikası

             İnceleme                 : Eti Alüminyum A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde Alüminyum Fabrikası, Alümina Fabrika Müd., Dökümhane Fab. Müd., Haddehane Fab.Müd., Yardımcı İşletmeler Müd., Makine-Teçhizat Fab.Müd., Tesisat İşletme Bakım Onarım Müd., Laboratuar Müd., İş Nakliye Araçları Müd., Enerji Müd., Eğitim Çevre Müd., Muhasebe Müd., Satın Alma Müd.,Pazarlama Satış Müd., Bilgi İşlem Müd., Endüstriyel İlişkiler Müd., Hukuk Müşavirliği, K.G.S. ve Etüd Kontrol Sistemleri bölümleri ile şirkete ait Maden Açık İşletme Müdürlüğü, Oymapınar Hidroelektrik Santralı İşletme Müdürlüğü, Antalya İthalat İhracat Müdürlüğü işyerlerinin bulunduğu, fabrika işyerinde Boksit Madeninin önce alümina fabrikasında hidrat haline getirildiği, elde edilen hidrattan kalsine alümina üretildiği, kalsina alümina üretiminden sonra elektroliz yöntemi ile sıvı alüminyum üretiminin yapıldığı, elde edilen sıvı alüminyumdan dökümhanelerde nihai ürün alüminyum üretildiği, Açık Maden İşletmesi işyerinde maden cevherinin depolanması, elenmesi, istiflenmesi, yıkanması, öğütülmesi işinin, Oymapınar Hidroelektrik Santralı İşletme Müdürlüğü işyerinde fabrika işyerine elektrik üretimi işinin ve Antalya İthalat İhracat Müdürlüğü işyerinde üretilen alüminyum madeninin ihracatının yapıldığı ve yapılan bu işlerin asıl işe (alüminyum üretimine) yardımcı işlerden olduğu ve 2822 sayılı Yasanın 3 üncü maddesi anlamında işletme niteliği taşıdığı, bu nedenle  işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.  

             Karar : Eti Alüminyum A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı  "Metal"  işkoluna  girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.