TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  9/6/2006

             Karar No                :  2006/36

             İşyeri                       :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğüne bağlı Yeniköy İşletmesi Müdürlüğünde faaliyet gösteren taşeron firmalar Ören Milas Karayolu 23. Km. Milas-MUĞLA

             Tespiti İsteyen       :  T. Maden-İş Sendikası

             Karar                      : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü’ne bağlı Yeniköy İşletmesi Müdürlüğünde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Müdürlüğün ana statüsünde sayılan amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda açık kömür ocaklarında linyit kömürü üretiminin yapıldığı, Sekköy açık ocaklarda kömürün çıkarılması ve işlenmesi aşamalarında Dekapaj, Patlatma ve Delme İşi, Kriblaj tesisleri çalıştırılması ve Kömür Taşıma işlerinin asıl iş, ısı merkezlerinin çalıştırılması, Müesseseye ait hafif araçların ve iş makinelerinin tamir bakım işinin asıl işlerinin yardımcı işlerden olduğu ve bu işlerin müessesenin işçileri tarafından yapıldığı, Yeniköy İşletme Müdürlüğü İkizköy Ocağı A2 Panosu Dekapaj işinin Özerdemler Maden San. Tic. A.Ş.’ye, Hüsamlar A3 Panosunda tüvenan kömür kazı, yükleme, stok yerlerine taşıma ve kömür içerisindeki ara kesmelerin ayrılarak döküm harmanına taşınması işinin Çiftay İnşaat Tic.A.Ş.’ye, Üretim faaliyetlerinin takibi ve kontrolü, saha içi insan ve malzeme taşımacılığı için araç kiralama işinin, Ekol Turizm Taş. Otom. Temizlik Tic. San. Ltd.Şti., Ünal GÜLTEN ve Mustafa AKAR’a ihale ile verildiği ve 4857 sayılı Yasanın 2 nci maddesine göre, bu işlerde çalıştırılan işçilerin asıl işverenin işçileri sayılması ve yapılan işlerin asıl işin girdiği işkoluna dahil edilmesi gerektiği, ayrıca TKİ Genel Müdürlüğü ile Aydın Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen rödovans sözleşmesi ile İR-3801 ruhsat nolu Alatepe alanı içerisinde mevkii ve sınırları belirtilen sahada arama, işletme ve maden varlıklarının değerlendirilmesi işinin yapıldığı ve şirket tarafından yapılan işin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 02 sıra numaralı "Madencilik",

             İşletme Müdürlüğünün iş sahalarına personel taşınması işinin Kırmanlar Turizm Taşımacılık Taah. Tic. Ltd.Şti. ve Semi ÖZKAYA’ya ihale yoluyla verildiği, Hüsamlar Panosu tüvenan kömür stoklarından kömürün yüklenerek kurulacak tesise nakliyesi, tesise beslenmesi, elenmesi, kırılması, içindeki ara kesmelerin taşın el ile ayıklanması, ara kesme ve taşların döküm harmanına nakliyesi, tesisten elde edilecek ayıklanmış kömürün KEAŞ bunkerine taşınması ve teslim edilmesi işinin Çiftay İnşaat Tic. A.Ş.’ye verildiği ve firmalar tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 18 sıra numaralı "Kara Taşımacılığı",

             İşletme Müdürlüğü bünyesindeki birimlerin bina müştemilatlarının temizlik hizmetleri işinin, MSO İnş. Mad.Taşımacılık Tarım Tekstil Tur.San. ve Tic. Ltd.Şti.’ne ihale yoluyla verildiği ve şirket tarafından yapılan işin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 28 sıra numaralı "Genel İşler",

             İşletme Müdürlüğü işçilerine iki öğün yemek verilmesi işinin MSO İnş. Mad. Taşımacılık Tarım Tekstil Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne verildiği ve şirket tarafından yapılan işin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve Eğlence Yerleri",

             İşkollarına girdiği tespit edilmiş olup, yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.