TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  9/6/2006

             Karar No                :  2006/35

             İşyeri                       :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren taşeron firmalar Atatürk Cd. No: 89 Soma/MANİSA

             Tespiti İsteyen       :  T. Maden-İş Sendikası

             Karar                      : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Müdürlüğün ana statüsünde sayılan amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda açık ve kapalı kömür ocaklarında linyit kömürü üretiminin yapıldığı, Kriblaj, Lavvar, Briket, Tesislerinin Çalıştırılması, Patlatma, Dekapaj ve Saha İçi Kömür Taşıma işlerinin kömür üretiminin bir bölümü olduğu, Torbalama Tesisi Çalıştırılması işinin ise, asıl işe yardımcı işlerden olduğu, Soma ve Eynez açık ocaklarında kömürün yüklenmesi işinin Data Madencilik San. Tic. Ltd.Şti.’ne, Soma, Deniş ve Eynez Açık ocak panolarında TKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak delikler için gerekli patlayıcı maddelerin ve malzemelerin temini, hazırlanması, nakli, deliklere şarj edilmesi, sıkılanması ve patlatılması işinin Nitromak Mak. Kim. Nitro Nobel Kimya San. Tic.A.Ş.’ye, Soma Açık Ocaklar bünyesinde Güney Kısrakdere 6 No’lu Panosu Dekapaj işinin Soylular İnşaat Hafriyat Nak. Tic.Ltd.Şti.’ne, Işıklar 7 No’lu Panosu Dekapaj işinin ÖZ-ESER İnş. Taah. ve Tic. Ltd.Şti.’ne, Batı Kısrakdere 3 No’lu Panosu Dekapaj işi ile Deniş 1/A Panosu Dekapaj işinin Köseoğlu Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye, Güney Kısrakdere 5 No’lu Dekapaj işi ile Eynez 10 No’lu Panosu Dekapaj işinin Özdoğu İnş. ve Tic. Ltd.Şti.’ne ihale yoluyla verildiği, Deniş iri devre kömür yıkama (lavvar) tesisi çalıştırılması işinin Asma Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.’ne, Deniş Açık Ocak Panolarından yükleme-taşıma ve boşaltma işinin Özdoğukan İnş. Taah.Tic.Ltd. Şti. ile SS Soma Nak.Mot.Taş.Koop. ortak girişimciliğine devredildiği, Briket Kömür Fabrikası Çalıştırılması İşi Asma Nakliyat Ulaş San. Tic. Ltd.Şti.’ne,  Üretim faaliyetlerinin takibi ve kontrolü, saha içi insan ve malzeme taşımacılığı için araç kiralama işi, Özcan Sayın, Nurettin KÖKLÜ-Gündüzler Nak. San. Tic. Ltd.Şti. ortaklığı, Best Turizm Taş. Oto San. Tic.Ltd.Şti., Faruk HAYTABAY (Eren Oto) ile Muzaffer YILMAZ (Yılmaz Ticaret) işverenliklerine, Müessesenin hafif vasıta parkında yer alan 150 hafif aracın tamir ve bakım işinin, Faruk HAYTABAY (Eren Oto) işverenliğine ihale yoluyla verildiği, adıgeçen firmalar tarafından yapılan işlerde çalıştırılan işçilerin 4857 sayılı Yasanın 2 nci maddesi hükmüne göre, asıl işverenin işçileri sayılması gerektiği, ayrıca Müessese Müdürlüğüne bağlı mülkiyeti kuruma ait alanda kömür torbalama tesisi yapımı ve bu tesiste kömürün torbalanması, torbalanan kömürlerin piyasa kamyonlarına yüklenmesi, istiflenmesi işinin, Ok İnşaat Müh. San. Tic. Ltd.Şti.’ne bir yıllığına ihale yoluyla verildiği, Kömür Torbalama İşi (Deniş Torbalama-İstasyon Torbalama Tes.) ile Müessese Müdürlüğü’ne ait eleme, kırma tesislerinin siloları ve Aşı Silo üzerinde kalan kömürlerin kırılması, ayıklama bandına gelen tüvenan kömür içindeki taş, kil metal vs.gibi yabancı maddelerin ayıklanması, vagonlara kömür yüklenmesi, branda çekilmesi ve bağlanması, patlak, yırtık torbaların dikilmesi  işlerini kapsayan tesis çalıştırma işinin Asma Nakliyat Ulaş.San. Tic.Ltd.Şti.’ne ihale yoluyla verildiği, adıgeçen  şirketler tarafından yapılan bu işlerin asıl işe yardımcı işlerden olması nedeniyle 4857 sayılı Yasanın 2 nci maddesine uygun olduğu, ayrıca mülkiyeti Türkiye Kömür İşletmelerinin uhdesinde kalmak kaydıyla, kapalı ocak kömür üretimi gerçekleştirilen Uyar Madencilik San. Tic. Ltd.Şti.’ne İR-2406, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.ye İR-1841-2406 ve İmbat Madencilik Enerji Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ye İR-1918, İR-4623 ve İR-4009 ruhsat numaralı sahalarda makine tesis ve personel ile bütün masrafların şirketler tarafından üstlenilmesi suretiyle kira bedelinin (Rödovans bedelinin) TKİ’ye ödenmesi karşılığında, arama, işletme ve maden varlıklarının değerlendirilmesi faaliyetlerinin devrini hükme bağlayan rödovans sözleşmeleri ile işletme hakkı verilen sahada adıgeçen şirketler tarafından yapılan işlerin  niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün  02 sıra numaralı "Madencilik",

             Müessesenin iş sahalarına personel taşınması işinin, S.S. Soma Seyahat Kooperatifi ile S.S.Soma Minibüsçüler Kooperatifine, Sarıkaya Açık Ocak panosundan kömürün G noktasına taşınması ve boşaltılması işinin, S.S.Soma Nak.Mot.Taş.Kooperatifine, G Noktası Krıble tesisinden SEAŞ 5/6 Ünitelerine, K.Dere Elek+M.Lav.Tesisinden Çandarlı Torbalama Ünitesine, Deniş Torbalama Tesislerinden Vagon Yükleme Rampasına, K.Dere Elek+M.Lav. Tesisinden Dereköy Torbalama Tesisine, Deniş Krible+Lav.Tesisinden İstasyon Torbalama Tesisine, Deniş Elek Tesisinden İstasyon Torbalama Tesisine, Deniş Lavvar Tesisinden İstasyon Torbalama Tesisine, K.Dere Elek+M.Lav.Tesisinden Çandarlı Torbalama Tesisine, Deniş Torbalama Tesisinden Vagon Yükleme Rampasına, Örs Briket Tesisinden İstasyon Vagon Rampasına" taşıma ve boşaltma işlerinin S.S. Soma Nakliyeciler Kooperatifine, torbalama ve eleme tesislerinden toz kömürlerin yüklenmesi, stokların düzenlenmesi, tesislerden çıkacak taş, odun gibi atıkların yüklenmesi, silo üzerinde kalan kömürlerin kırılması ve buna benzer yükleme işlerinin saatlik kira bedeli karşılığında Erdenler Akaryakıt Haf.San. Tic.Ltd.Şti.’ne ihale yoluyla verildiği ve adıgeçen firmalar tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü" nün 18 sıra numaralı "Kara Taşımacılığı",

             Müessese Müdürlüğü bünyesindeki toplam 20 birimin bina müştemilatlarının malzemesiz temizlik  hizmetleri işinin, Star Pazarlama Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne  ihale yoluyla verildiği, Isı Merkezleri Çalıştırılması işinin, Özkay Grup İnş.Ltd.Şti. ile Özgöl Temizlik ortak girişimciliğine ihale yoluyla verildiği ve adıgeçen şirketler tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü" nün 28 sıra numaralı "Genel İşler",

             Müessese Müdürlüğü işçilerine bir öğün yemek verilmesi işinin, Külahçıoğlu Yemek Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne ihale yoluyla verildiği ve şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü" nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve Eğlence Yerleri",

             İşkollarına girdiği tespit edilmiş olup, yapılan bu tespitlerin Resmi Gazetede yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.