13 Haziran 2006 SALI - Sayı : 26197

 
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10508  Orta Vadeli Program (2007-2009)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletmecilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Osmangazi Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Osmangazi Üniversitesi  Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet BelgeDiğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2006-1)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 305)