YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği"nin adı "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci, 11 inci, 12 nci ve 17 nci maddelerinde yer alan "Osmangazi Üniversitesi" ibareleri "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.