YÖNETMELİK

                Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  ÖNLİSANS LİSANS ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

                MADDE 1 – 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans  Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin adı "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

                MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan "Osmangazi Üniversitesinin" ibareleri "Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin"; 5 inci, 24 üncü ve 27 nci maddelerinde yer alan "Osmangazi Üniversitesi" ibareleri "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi"; 8 inci maddesinde yer alan "Osmangazi Üniversitesinde" ibaresi "Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde" şeklinde değiştirilmiştir.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.