BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                         18 Mayıs 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-6395

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Gayriresmi Avrupa Çevre Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere; 19 Mayıs 2006 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  18 Mayıs 2006

          B.01.0.KKB.01-06-135-2006-363

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18 Mayıs 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6395 sayılı yazınız.

             Gayriresmi Avrupa Çevre Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 19 Mayıs 2006 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI