BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                         18 Mayıs 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-6394

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Mayıs 2006 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti ve Cezayir’e gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar Kültür ve  Turizm Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  18 Mayıs 2006

          B.01.0.KKB.01-06-134-2006-362

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18 Mayıs 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6394 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere,19 Mayıs 2006 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti ve Cezayir’e gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar; Kültür ve  Turizm Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI