BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                         18 Mayıs 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-6393

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Mayıs 2006 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti ve Cezayir’e gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

            

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  18 Mayıs 2006

          B.01.0.KKB.01-06-133-2006-361

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18 Mayıs 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6393 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Mayıs 2006 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti ve Cezayir’e gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar;Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI