KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5501                                                                                              Kabul Tarihi : 16/5/2006

             MADDE 1 – 15 Haziran 2003 tarihinde İslamabad’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/5/2006