17 Mayıs 2006 ÇARŞAMBA - Sayı : 26171
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5497 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5498 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

5499 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5500 Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği

— Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2006 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/373 (193 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/67 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/86 (6831 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/110 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin E: 2001/379 (4705 ve 4481 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2005/3 Sayılı Kararı