12 Mayıs 2006 CUMA - Sayı : 26166
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/10388 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Demiryolları Yeniden Yapılandırma Projesi’nin Finansmanı İçin, Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ve Ek Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele  Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

Hazine Arazilerinin Eğitim Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2006/10)

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar