10 Mayıs 2006 ÇARŞAMBA - Sayı : 26164
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5495 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2006/10385 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Diplomat Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Arsa Takasına İlişkin Olarak Nota Teatisi Suretiyle Akdedilen Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2006/10393 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Uygunluk Değerlendirmesi ve Tüketici Haklarının Korunması Alanlarında İşbirliğine Dair Niyet Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10382 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Okan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Mülki İdare Amirleri Atama,Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/2)

— Madde Bağımlılığı Merkezlerinde Görev Yapacak Personelin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ

— Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ (No: 2006/19)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/27)

— Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/29)