9 Mayıs 2006 SALI - Sayı : 26163
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10352  Ad ve Soyadları Yazılı Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerine Seçilmeleri Hakkında Karar

2006/10358  Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

2006/10376  Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2006/10380  Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2006/10381  Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Iğdır Ziraat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sahte Madenî Paraların ve Sikkelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/51 (5467 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/19 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı