BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    8 Mayıs 2006

   B.02.0.PPG.0.12-305-5864

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına,Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          8 Mayıs 2006

B.01.0.KKB.01-06-121-2006-330

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8 Mayıs 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5864 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar;Devlet Bakanlığına,Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI