BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10381

             Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Iğdır Ziraat Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 17/4/2006 tarihli ve 8521 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                        B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı

         K.TÜZMEN                                      M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                      K. TÜZMEN

      Devlet Bakanı V.                                  Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                     C.ÇİÇEK                         K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                         B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı

                            M. M. EKER                               M. BAŞESGİOĞLU                             A. COŞKUN

                  Tarım ve Köyişleri Bakanı               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı              Sanayi ve Ticaret Bakanı

                            M.H.GÜLER                                         A. KOÇ                                          O. PEPE

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı