BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10380

             Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 17/4/2006tarihli ve 8523 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                              A. ŞENER                               M. A. ŞAHİN                        B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı

         K.TÜZMEN                                         M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                       K. TÜZMEN

      Devlet Bakanı V.                                     Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                        Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                         M. V.GÖNÜL                                C.ÇİÇEK                         K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                                 Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı V.                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                           F. N.ÖZAK                                R.AKDAĞ                          B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                        Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı

                            M. M. EKER                               M. BAŞESGİOĞLU                             A. COŞKUN

                  Tarım ve Köyişleri Bakanı               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı              Sanayi ve Ticaret Bakanı

                            M.H.GÜLER                                         A. KOÇ                                           O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı