BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10376

             Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 7/4/2006 tarihli ve 62202 sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                         M.AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı V.

       A. BABACAN                                    M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                      K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                    C.ÇİÇEK                         K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                             Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                      H.ÇELİK                          B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                   Ulaştırma Bakanı

                    M. M. EKER                                       M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

          Tarım ve Köyişleri Bakanı                       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                    M.H.GÜLER                                                 A. KOÇ                                          O. PEPE

     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı