YÖNETMELİK

 

                Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki ilçeler

             GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelikle belirlenen Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçeleri ile bu kapsama alınan ilçelerde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yapmış olanlar ile halen bu ilçelerde görev yapanların hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2’ deki İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinin 31 inci sırasında yer alan Hatay ilinin ilçe sınıfları ve puan çizelgesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sıra No

İL

 

İLÇE

 

SINIFI-PUANI

KODU

ADI

KODU

ADI

A

B

C

D

E

31

31

HATAY

3100

Merkez

10

 

 

 

 

 

 

 

3101

Altınözü

 

 

 

 

 22

 

 

 

3102

Belen

 

12

 

 

 

 

 

 

3103

Dörtyol

10

 

 

 

 

 

 

 

3104

Erzin

10

 

 

 

 

 

 

 

3105

Hassa

 

 

 

 

22

 

 

 

3106

İskenderun

10

 

 

 

 

 

 

 

3107

Kırıkhan

 

12

 

 

 

 

 

 

3108

Kumlu

 

 

 

18

 

 

 

 

3109

Reyhanlı

 

 

 

18

 

 

 

 

3110

Samandağı

 

12

 

 

 

 

 

 

3111

Yayladağı

 

 

 

 

22

 

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                         Tarihi                                                     Sayısı

4/3/2006

26098