BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10352

             Ekli listede ad ve soyadları yazılı kişilerin Yüksek Hakem Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmeleri; 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                       B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                     M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                      K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                         K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                       Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                         B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                     Ulaştırma Bakanı

                            M. M. EKER                               M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                  Tarım ve Köyişleri Bakanı               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                            M.H.GÜLER                                         A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

 

17/4/2006 TARİHLİ VE 2006/10352 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

             ADI ve SOYADI              :                                   GÖREVİ   :

             Prof. Dr. Ali ŞAFAK                                            Asil Üye

             Doç. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ                                     Yedek Üye

             Metin YILMAZ                                                    Yedek Üye