5 Mayıs 2006 CUMA - Sayı : 26159
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10344 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Millî Eğitim ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2006/10343 İstatistik Konseyi Yönetmeliği

— Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği

— Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

— Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 4)