25 Nisan 2006 SALI - Sayı : 26149
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5488 Tarım Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10279 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2006 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

2006/10283 Marmara Bölgesinde 1999 Yılında Meydana Gelen Deprem Afeti Sonrasında Başbakanlık Proje Uygulama Birimi Tarafından Yaptırılan Konut ve İş Yerlerinin Maliyet ve Borçlandırma Bedellerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

2006/10290 Yusufeli Barajının Yapımı Dolayısıyla Su Altında Kalacak Olan Artvin İli, Yusufeli İlçesi Merkezinin Yeni Yerleşim Yeri Olarak Belirlenen Alanın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2006/10298 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2006/10301 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Polis Koleji Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği