BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                          24 Nisan 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-5131

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 6.Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere; 25 Nisan 2006 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   24 Nisan 2006

          B.01.0.KKB.01-06-105-2006-283

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24 Nisan 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5131 sayılı yazınız.

             Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 6.Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere, 25 Nisan 2006 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI