BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                          24 Nisan 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-5130

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Nisan 2006 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   24 Nisan 2006

          B.01.0.KKB.01-06-104-2006-282

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24 Nisan 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5130 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Nisan 2006 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI