BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10298

             3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca uygulama alanı ilan edilen Şanlıurfa İlinde, ekli listede bağlılık durumları gösterilen yerleşim yerlerinin ana köyden ayrılarak karşılarında belirtilen adlarla bağımsız köy haline getirilmeleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 23/3/2006 tarihli ve 1093 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

              Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                R.AKDAĞ                                     F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

        Milli Eğitim Bakanı V.                Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

 

3/4/2006 TARİHLİ VE 2006/10298 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

Sıra No

İlçesi

Bucağı

Köyü

Bağlı Adı

Yeni Adı

1

Merkez

Çamlıdere

Çanakçı

Bağlar ve Yanık

(Kürseviti)

Bağlar

2

Merkez

Akziyaret

Kasımkuyu

Doyumlu

Doyumlu

3

Siverek

Karakeçi

Karakeçi

İnanlı (Şekeftgevri)

İnanlı