BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10290

             Yusufeli Barajının yapımı dolayısıyla su altında kalacak olan Artvin İli, Yusufeli İlçesi merkezinin yeni yerleşim yeri olarak belirlenen ve ekli krokide sınırları gösterilen alanın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca acele kamulaştırılması; adı geçen Bakanlığın 15/9/2005 tarihli ve 9578 sayılı görüş yazısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 26/8/2005 tarihli ve 811 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

        Recep Tayyip ERDOĞAN

                      Başbakan

                       A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

        Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

                 A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

                  Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                     C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

                  Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                    R.AKDAĞ                                     F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

            Milli Eğitim Bakanı V.                Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı