22 Nisan 2006 CUMARTESİ - Sayı : 26147
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5485 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2005/9809  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2006/10265 İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2006/10284 Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2006/10299 İstanbul İli Kent Merkezinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Karar

2006/10300 Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2006/10268 Kamu İhale Kurulu Başkanlığına, Dr. Hasan GÜL’ün Atanması Hakkında Karar

— Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin ve Ödül Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Türkiye Yelken Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

— Türkiye Masa Tenisi Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

— Türkiye Taekwondo Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

— Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yumurtacı Hibritlerin Tescili Hakkında Tebliğ (No: 2006/15)

— Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında 2004/39 No’lu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/16)

— 2006 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

— 2006 Yılı Mart Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları