YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞRENCİ YURDU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 10/11/2002 tarihli ve 24932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Gülnar Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yurdu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.