BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                            5 Nisan 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-4236

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Nisan 2006 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     5 Nisan 2006

           B.01.0.KKB.01-06-90-2006-242

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5 Nisan 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4236 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Nisan 2006 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI