DÜZELTME

                15/3/2006 tarihli ve 26109 sayılı Resmî Gazete’nin 45 inci sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan, 47 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde “2 trilyon” şeklinde yer alan ifade, Gümrük Müsteşarlığının 27/3/2006 tarihli ve 7487 sayılı yazısı üzerine, “2.000.000 (iki milyon) YTL” olarak düzeltilmiştir.