5 Nisan 2006 ÇARŞAMBA - Sayı : 26130
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10202 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerinin Faaliyetleri, Program Koordinatörü Olarak Görevlendirilecek Personel ve Ödenecek Ücretler ile Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2006/10221 Devlet Personel Başkanlığının Ana Hizmet Birimleri ile Yardımcı Hizmet Birimleri Bünyesinde Bulunan (12) Adet Şube Müdürlüğünün Birimler İtibarıyla Dağılımlarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

— İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

— Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığının 128 Sayılı Kararı