1 Nisan 2006 CUMARTESİ - Sayı : 26126
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10189 Uludağ Milli Parkı Sınırlarının Ekli Krokide Belirtildiği Şekilde Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

2006/10193 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

2006/10194 Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet, Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2006/10186 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Sanatlar, Restorasyon ve Konservasyon Uygulama (Programları) Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 46)