BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10172

             İstanbul İli, Beyoğlu İlçesinde bulunan ve ekli listede yeri ve ada numaraları belirtilen alanların “yenilenme alanı” olarak belirlenmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 6/2/2006 tarihli ve 57167 sayılı yazısı üzerine, 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                    B.ATALAY                                 N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                              O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

20/2/2006 Tarihli ve 2006/10172 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE