GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu : Kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkışlar.

GENELGE

2006/11

             Ülkemiz ile sınır komşularımız arasında kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkış işlemlerindeki bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması; giriş ve çıkışların güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

 

             A. Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları

             Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin, geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle Türkiye’ye getirdikleri özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithaline ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

             1 - Gümrük muhafaza görevlileri, kara sınır kapısından giriş yapan taşıtların harici kontrolünü yaparak ve yolcuları herhangi bir kayıt yapmaksızın pasaport polisine yönlendirecektir.

             2 - Pasaport polisi, yurda giriş yapan kişilere ait kimlik bilgilerini kaydettikten sonra taşıtı gümrük işlemi yapılmak üzere gümrük memuruna sevk edecektir.

             3 - Gümrük memuru, pasaport polisi tarafından bilgisayar ortamında yapılan kayıtlardan kendisine ulaşan kısma ilave olarak taşıta ilişkin bilgileri taşıt takip programına kaydettikten sonra pasaporta taşıtın yurtta kalma süresini de işleyerek kayıt işlemini tamamlayacaktır.

             4 - Yurda geçici olarak getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithaline ilişkin bilgiler, taşıt takip programı üzerinden izlenecek ve taşıt giriş-çıkış formu uygulamasına son verilecektir.

İlgili idareler arasında taşıt takip programının kurulmasına ilişkin koordinasyon Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından sağlanacak ve uygulamaya 1/6/2006 tarihine kadar geçilecektir.

 

             B. İhracat ve İthalat İşlemlerinin İç Gümrüklerde Yapılması

             İhracat ve ithalata ilişkin gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve kara sınır kapılarında yaşanan yoğunluk ve gecikmeleri önlemek amacıyla aşağıda belirtilen tedbirler alınacaktır.

             1 - 1/5/2006 tarihinden itibaren kara sınır kapılarında sadece transit işlemleri yapılacak, ithalat ve ihracata ilişkin gümrük işlemleri ise iç gümrüklerde gerçekleştirilecektir.

             2 - En yakın iç gümrüğe uzaklığı 100 kilometreden fazla olan sınır kapılarında, ihracat ve ithalata ilişkin gümrük işlemleri 31/12/2006 tarihine kadar yapılmaya devam edilecektir.

             3 - Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye genelinde ithalat ve ihracat işlemlerinin iç gümrüklerde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri 31/12/2006 tarihine kadar tamamlayacaktır.

 

             C. Kara Sınır Kapılarında Sağlık Hizmetleri

             Ülkemizin bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunması amacıyla kara sınır kapılarında verilecek sağlık hizmetleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir.

             1 - Dünya Sağlık Örgütü tarafından riskli ülke ilan edilen ülkeler dışındaki yerlerden gelen yolculara yönelik olarak sağlık kontrolü yapılmaması esastır. Riskli ülkelerden gelen yolcular ise sağlık kontrolünden geçirilecek, bulaşıcı ve salgın hastalık taşıdığı tespit edilenler geldikleri ülkelere geri gönderilecektir.

             2 - Acil ve koruyucu sağlık hizmetleri valilikler tarafından görevlendirilecek sağlık birimleri tarafından yürütülecektir.

             3 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün kara sınır kapılarında bulunan birimleri Sağlık Bakanlığı tarafından 1/7/2006 tarihine kadar tasfiye edilecektir.

 

             D. Dezenfeksiyon

             Gümrük iş ve işlemlerinin basitleştirilmesi, giriş ve çıkışların kolaylaştırılması amacıyla dezenfeksiyon uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

             1 - Dezenfeksiyon, sadece salgın ve bulaşıcı hastalık riski bulunan ülkelerden, bitki ve bitkisel ürünler ile canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan ticari kara taşıtlarına uygulanacak, insan taşımaya mahsus kara taşıtları ile diğer taşıtlara uygulanmayacaktır.

             2 - Salgın ve bulaşıcı hastalık bulunan ülkelere açılan sınır kapılarında, salgın süresiyle sınırlı olmak üzere sınırın kapatılması ve karantina dahil her türlü tedbir alınacaktır.

             3 - Dezenfeksiyon ücreti, maliyeti aşmayacak şekilde belirlenecek ve elde edilecek gelir dezenfeksiyon amacı dışında kullanılmayacaktır.

             4 - Dezenfeksiyonun gümrük sahasında iş ve işlem süreçlerini uzatmayacak ve yığılmalara yol açmayacak şekilde uygulanması konusunda hudut mülki idare amirleri gerekli tedbirleri alacaklardır.

 

             E. Transit Geçen Araçlarda Muafiyet

Üçüncü bir ülkeden bir başka ülkeye eşya taşımak amacıyla ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan Türk ve yabancı plakalı TIR araçlarının standart depolarında bulunan akaryakıta uygulanacak muafiyet miktarında, Türk ve yabancı plakalı araçlar arasında ayrım yapılmayacaktır.

Söz konusu araçların depoları, giriş kapısında mühürlenecek ve çıkış kapısında kontrol edilerek çıkışlarına izin verilecektir.

             Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Recep TayyipERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan