10 Mart 2006 CUMA - Sayı : 26104
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

— Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

— Personel Atama İşlemleri ile İlgili 2006/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

— Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/13)