GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu:    Sismik Riskin Azaltılması Çalışmaları.

 

GENELGE

2006/7

 

             Doğal afetlerle ilgili olarak hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, 3056 sayılı Kanun gereğince Başbakanlığın görevleri arasında bulunmaktadır.

             Bu görev, İstanbul’da meydana gelebilecek bir depreme ilişkin olarak bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer yerel yönetim kuruluşları tarafından yürütülmekte olan sismik riski azaltma çalışmaları ile bu çalışmalarda etkinlik, verimlilik ve amaca uygunluğun Başbakanlık tarafından yakından takip ve koordine edilmesini zorunlu kılmaktadır. Başbakanlık adına bu görev Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

             Bu sebeple bakanlıklar ile yukarıda anılan kurum ve kuruluşlar İstanbul’da sismik riskin azaltılması kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin yazışmalarını Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü aracılığı ile yapacaklar ve anılan Genel Müdürlükle yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket edeceklerdir.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan