GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:    Malûl Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri.

 

GENELGE

2006/6

 

             Aziz şehitlerimize, gazilerimize, harp ve vazife malûllerimize, bunların dul ve yetimlerine sahip çıkılması, hatıralarının yüceltilmesi ve işe yerleştirme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin 2005/12 sayılı Genelge, 20/5/2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Bu çerçevede; harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehitlerimizin dul ve yetimleri ile bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin, karşılaştıkları sorunları iletebilmeleri için muhatap olmak, iletilen bu sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve bu amaçla koordinasyon sağlamak, gerektiğinde yeni teklifler hazırlayarak ilgili mercilere sunmak üzere İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

             Bilgilerini ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yukarıda belirtilen hususlarda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan