17 Şubat 2006 CUMA - Sayı : 26083
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2006/9965   Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları Hakkında Karar

2006/9988   İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Moda ve Desinatörlük Yüksekokulunun Adının Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

2005/9986    Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Esaslar

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

 

Tebliğler

—  Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

—  Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)

—  TS 185 Çilek Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ Dış Ticarette Standardizasyon: (2006/14)