Tebliğ

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Özerklik Kararı

             16/5/2001 tarihinde kurulan Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 4/1/2006 tarihli ve MDK-7 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.