Genelge

             Başbakanlıktan:

             Konu:    Emekli Sandığı İştirakçilerinin

                            İşlemleri.

Genelge

2006/4

             T.C. Emekli Sandığı tarafından; internet ulaşımı olan web tabanlı bir sistem kurularak iştirakçilerin nüfus, hizmet, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı bilgilerinin saklanması, Sandık alacaklarının elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi için yeni bir uygulama başlatılmıştır.

             Bu uygulama sonucunda, kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakçiler tarafından talep edilen çeşitli bilgiler en kısa sürede sağlanacak, emeklilik işlemleri ile Sandık tarafından yürütülen diğer işlemler de hız kazanacaktır.

             Uygulamanın kısa sürede hayata geçirilebilmesi ve beklenen sonuçlara ulaşılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları T.C. Kimlik numarası esas alınarak yürütülecek uygulama ile internet tabanlı web servisleri yöntemini kullanarak doğrudan Sandık sistemine bilgi aktaracaklardır. Aktarılacak bilgilerin oluşturulmasında esas alınacak kayıt deseni, www.emekli.gov.tr internet adresinde uygulamalar bölümündeki kurum ve iştirakçi bilgi sistemi içinde yayımlanmıştır.

             Buna göre, Emekli Sandığına tabi kamu kurum ve kuruluşları, Genelgenin yayım tarihinden itibaren iki ay içerisinde T.C. Emekli Sandığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına müracaat ederek kullanıcı ad ve şifresi almak suretiyle yukarıda belirtilen internet adresinden bilgilerini gireceklerdir.

             Kamu kurum ve kuruluşları öncelikle iştirakçilerin nüfus ve hizmet bilgileri ile öğrenim durumunu Sandık sistemine girecekler ve zaman içerisinde olabilecek değişiklikleri de en kısa sürede aktaracaklardır. Tüm bilgiler Sandık sistemine girildikten sonra emeklilik keseneği ve kurum karşılığı miktarları aylık olarak işlenerek güncelleştirilecektir.

             Diğer taraftan, Emekli Sandığı iştirakçisi olup, maaş ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlıklar tarafından yapılan kurumların (Türk Silahlı Kuvvetleri hariç) personeline ait kesenek ve kurum karşılıkları, aylık olarak say2000i sisteminden alınacaktır. Bu amaçla say2000i sistemi kapsamındaki tahakkuk dairelerinin maaş tahakkuk sisteminde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, tahakkuk daireleri say2000i sistemindeki maaş bilgilerini güncelledikten sonra, takip eden aylarda sadece değişiklik bilgilerini Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan belgelerle birlikte en geç ödeme tarihinden 6 iş günü önce saymanlıklara bildireceklerdir. Saymanlıklar, bu bilgilere göre say2000i sisteminde maaş hesaplamalarını yapacaklar ve Ödeme Emri Belgesinin dökümünü alarak tahakkuk dairelerine göndereceklerdir. Ödeme Emri Belgesi ilgili tahakkuk dairesinin harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra saymanlık tarafından devlet hesaplarına kaydedilecektir. Tahakkuk daireleri tarafından Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre maaş ödemelerine ait Ödeme Emri Belgesinin ekine bağlanması gereken bordrolar kağıt ortamında dökülmeyecek, bordroların tahakkuk evrakı ile ilişkisi say2000i sisteminde elektronik ortamda kurulacak ve denetime yetkili olan mercilere Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda aktarılacaktır. Bu şekilde hesaplanan maaşlar üzerinden tahakkuk eden ve devlet hesaplarına alınan şahıs emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları yasal süresi içinde Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından T.C. Emekli Sandığına elektronik ortamda aktarılacaktır.

             Maaş ödemelerine ait muhasebe kayıtları say2000i sistemindeki maaş programı üzerinden otomatik olarak oluşturulacak, bunun dışında yapılan muhasebeleştirme işlemleri engellenecektir. Maaş ödemelerinde herhangi bir karışıklık yaşanmaması ve uygulamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi için 15 Mayıs 2006 maaşları say2000i sistemindeki güncel maaş bilgileri üzerinden hesaplanacak, 15 Haziran 2006 maaşından başlamak üzere, tahakkuk daireleri bordro hazırlamayacak ve Ödeme Emri Belgesini say2000i sisteminden alacaklardır.

             Sistemin sağlıklı bir şekilde kurulması ve en kısa sürede kullanılmaya başlanması açısından T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ile temasa geçilerek işbirliği içerisinde hareket edilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                     Başbakan