21 Aralık 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 26030
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelikler

— Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği

— Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Trakya Bölgesi Çiftlik Hayvanları Üretim ve Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

DÜZELTME  (Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Eki Cetvel ile İlgili)