Yönetmelik

 

                Millî Savunma Bakanlığından:

Askerî Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 30/9/1984 tarihli ve 18531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Müzeler Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 16 — Birinci sınıf askerî müze statüsünde olup, halka açık müzeler niteliğini taşıyan Anıtkabir Müzesi, Askerî Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, (Beşiktaş-İstanbul ile Çanakkale), Müze Gemiler ve Hava Müzesi (Yeşilyurt-İstanbul ile Etimesgut-Ankara) Komutanlıkları, 15 inci maddede belirtilen malzemeleri toplamak, korumak ve sergilemekle yükümlüdürler."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan Deniz Müzesi (Beşiktaş-İstanbul), Çanakkale Deniz Müzesi ve Müze Gemiler."

             Yürürlük

             MADDE 3 — Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Yönetmeliği Millî Savunma ve Kültür ve Turizm Bakanları yürütür.