Yönetmelik

 

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 10/1/1995 tarihli ve 22167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 11 — Karate Müsabakaları aşağıda belirtilen kategori ve sıkletler itibariyle yapılır.

 

 

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 12 — Karate branşında büyükler, gençler, ümitler, yıldızlar ve minikler kategorisinde takım müsabakaları, takım lig ve bireysel lig düzenlenebilir."

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Kategori

Yaş

Sıklet

Büyükler

Erkekler

18 yaş ve üstü

60-65-70-75-80- + 80 açık ,takım, kata

Bayanlar

18 yaş ve üstü

53-60- + 60 açık, takım, kata

Gençler

Erkekler

18-19-20-21 yaş

60-65-70-75-80- + 80 açık, takım, kata

Bayanlar

18-19-20-21 yaş

53-60- + 60 açık, takım, kata

Ümitler

Erkekler

16-17 yaş

55-60-65-70-75- + 75 kata

Bayanlar

16-17 yaş

51-57+57 kata

Yıldızlar

Erkekler

13-14-15 yaş

50-55-60-65-70- + 70 kata

Bayanlar

13-14-15 yaş

40-45-50-55- + 55 kata

Minikler (Kumite)

Erkekler-Bayanlar

10-11-12 yaş

25-30-35-40-45-50 +50

Minikler

Erkekler-Bayanlar

7-8 yaş

1. Grup

9-10 yaş

2. Grup

11-12 yaş

3. Grup

Minikler: (Kata)

Erkekler-Bayanlar

7-8-9 yaş

1. Grup

10-11-12 yaş

2. Grup