Atama Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9704

             Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 21/11/2005 tarihli ve 9691 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 23/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                          A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                     B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

         B.ATALAY                                    M. A. ŞAHİN                                N. ÇUBUKÇU                   M. V.GÖNÜL

      Devlet Bakanı V.                              Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı V.

           C. ÇİÇEK                                     M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                      K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                             Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                    Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                       F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                      B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                    Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                   Ulaştırma Bakanı

                              M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                    Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                              M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

23/11/2005 Tarihli ve 2005/9704 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

ADI-SOYADI                            HALEN BULUNDUĞU GÖREV                      ATANDIĞI GÖREV                                   

Erdal TÜMER                           Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye               Merkeze

                                                   Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

F. Suna ÇOKGÜR ILICAK      Elçi,Genel Müdür Yardımcısı                               Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

                                                                                                                                 Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Feryal ÇOTURÖNDER            Endonezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti        Merkeze

                                                   Büyükelçisi

 

Aydın EVİRGEN                       Elçi, Genel Müdür Yardımcısı                              Endonezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

                                                                                                                                 Büyükelçisi