Yönetmelik

 

                Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

             MADDE 1 — 17/6/2004 tarihli 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 39, 40, 41, 42 ve 43 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.