Milletlerarası Andlaşma

             Karar Sayısı : 2005/9621

             30Ağustos 2005 tarihinde Kişinev’de imzalanan ekli “Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/10/2005 tarihli ve EİGY/386013 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                          A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                    M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                   Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

           C. ÇİÇEK                                     M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                             Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                       F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                    Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                        M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                                  A. KOÇ                                              O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                     Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma

Komisyon Toplantısı

PROTOKOLU

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında 3/6/1994 tarihinde imzalanan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmasına istinaden kurulan Türk-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısı 29-30 Ağustos 2005 tarihlerinde Kişinev'de yapılmıştır.

             Katılımcılar listesi Ek'tedir.

             Taraflar, aşağıdaki gündem maddeleri üzerinde mutabakata varmışlardır.

             1 — Türkiye ile Moldova arasındaki karayolu taşımacılığı ve dış ticaretin mevcut durumu hakkında bilgi değişimi

             2 — Eşya taşımacılığı ve kotaların belirlenmesi

             3 — Yolcu taşımacılığı

             4 — Diğer konular

             Madde 1.

             Taraflar, Türkiye ve Moldova arasında uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki ikili işbirliğinin mevcut durumu hakkında bilgi ve istatistiki veri teatisinde bulunmuş olup, Türkiye ile Moldova arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak için gerekli gayreti göstereceklerini ifade etmişlerdir.

             Taraflar, Türkiye ile Moldova arasında gerçekleştirilen yolcu ve eşya taşımalarının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında 3/6/1994 tarihinde imzalanan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmasına uygun olarak yapıldığını memnuniyetle ifade etmişlerdir.

             Taraflar, ayrıca, 2004 yılı ve 2005 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait iki ülke arasındaki ihracat/ithalat verileri hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlardır.

             Moldova tarafı, kurulan Moldova-Türk ortak şirketlerinin iki ülke arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtmiştir.

             Taraflar, Türk ve Moldova taşımacılarının menfaatini korumak amacıyla, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) çerçevesinde iki tarafca yürütülen çabaları koordine etme hususunda mutabakata varmışlardır.

             Madde 2.

             Taraflar, uluslararası karayolu taşımacılığının kademeli olarak liberalleştirilmesini sağlamak amacıyla, taşımacıların karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini vurgulamışlardır.

             Taraflar, ikili ve transit karayolu eşya taşımacılığında kullanılan araçların sayıları ve nitelikleri hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlar ve taşımacılığın karşılıklı olarak her iki yönde artacağı konusunda umutlu olduklarını ifade etmişlerdir.

             Moldova tarafı, 2005 yılı ve 2006 yılı geçici geçiş belgesi kotalarının aşağıdaki gibi belirlenmesini önermiştir:

             - Üçüncü ülkeye/ülkeden taşımalar için 350 adet,

             - Boş girip yük almak için 350 adet,

             Taraflar, müzakereler sonucunda, 2005 yılı kesin ve 2006 yılı geçici geçiş belgesi kotaları üzerinde aşağıdaki gibi mutabakata varmışlardır.

             - Üçüncü ülkeye/ülkeden taşımalar için 200 adet,

             - Boş girip yük almak için 225 adet,

             Taraflar, yıl içinde olabilecek ilave belge taleplerini karşılıklı olarak iyi niyet çerçevesinde değerlendireceklerdir.

             Madde 3.

             Moldova tarafı, Türkiye-Moldova arasında yapılan yolcu taşımacılığına ilişkin istatistiki bilgiler sunmuş ve taşımaların her iki istikamette düzensiz olarak yapıldığını belirtmiştir.

             Taraflar, iki ülke arasında yolcu taşımacılığı alanında yüksek bir potansiyelin olduğunu belirtmiş ve düzenli yolcu taşımacılığının geliştirilmesi yönünde çaba sarfedilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

             Madde 4.

             Taraflar, profesyonel sürücülerin giriş vizelerinin temininde problemlerle karşılaşıldığını ve bunun uluslararası karayolu taşımacılığını olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

             Taraflar, diğer ülkelere yönelik uygulamaları da gözönünde bulundurarak, sürücüler için uzun süreli ve çok-giriş çıkışlı vize işlemlerinin kolaylaştırılması ile ilgili olarak ülkelerinin ilgili makamları nezdinde girişimde bulunulması hususunda anlaşmışlardır.

             Moldova  tarafı,  çok  taraflı UBAK ve TIR karnesi belgesi ile yapılan taşımalarda, sürücülere sınır geçiş noktalarında vize verilmesi imkanının araştırılmasını önermiştir.

             Taraflar, sürücülerin UBAK talimatlarına ve UBAK belgelerinin kullanım kurallarına uymaları için uyarılması hususunda anlaşmışlardır.

             Görüşmeler dostane, yapıcı ve karşılıklı anlayış içerisinde gerçekleştirilmiştir.

             Türk Tarafı, bir sonraki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısının 2006 yılında gerçekleştirmek üzere Moldova heyetini Türkiye'ye davet etmiştir. Bu teklif Moldova tarafınca kabul edilmiştir. Bir sonraki toplantı zamanı yazışma yoluyla saptanacaktır.

             Bu Protokol, 30 Ağustos 2005 tarihinde Kişinev'de Türkçe ve Rusça dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

                 Türk heyeti adına                                                                                                  Moldova heyeti adına

                    Burhan YÜCE                                                                                                        Andrei RUSNAC

 

 

 

 

 

Ek

TÜRK HEYETİ

             Burhan YÜCE                             :                                             Heyet Başkanı,

                                                                   Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                   Ulaştırma Bakanlığı                        

             İzzet IŞIK                                   :                              Daire Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı    

             Sefa EKİN                                   :                            Daire Başkanı, Gümrük Müsteşarlığı   

 

 

Ek

MOLDOVA HEYETİ

             Andrei RUSNAC                        :                                             Heyet Başkanı,

                                                                   Genel Müdür,

                                                                   Moldova Uluslararası Karayolu Taşıyıcıları Ajansı

             Dumitru ALBULESA                 :                              Uluslararası Karayolu Taşıyıcıları

                                                                   Derneği Temsilcisi

             İna ANGHELIUC                       :                                   Dış İlişkiler Dairesi Başkanı,

                                                                   Moldova Uluslararası Karayolu Taşıyıcıları Ajansı

 

 

Bu andlaşmanın Rusça dilindeki metni 9/12/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.