8 Aralık 2005 PERŞEMBE - Sayı : 26017
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9623   Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Gaziantep-Nizip Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğü, Isparta-Şarkikaraağaç Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğü ile Trabzon-Yomra Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

2005/9635   Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2005/9653   Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 10 Kişi ile İlgili Hükmün İptali Hakkında Karar

2005/9657   Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul Sabiha GÖKÇEN Havalimanında Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2005/9660   Diyanet İşleri Başkanlığının Taşra Teşkilatı Olarak Samsun İlinde Bir Adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2005/9664   23/12/1988 Tarihli ve 88/13617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Dernekler Kanununun 65 inci Maddesinde Öngörülen Kelimelerin Kullanılmasına İlişkin Esaslar"ın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2005/9692   2005-2006 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Atama Kararları

2005/9702   Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

2005/9718   Yeniden Yapılandırma Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe, Hamza Öztürk (Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi)’ün Atanmasına Dair Karar

2005/9719   Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Doç. Dr. Ömer Demir’in Atanmasına Dair Karar

—  Adalet, Dışişleri, Ulaştırma ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

—  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Türk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi Yönetmeliği